Technische omschrijving Hogebeemd

Grond en graafwerk
Ten behoeve van fundatie en vloer worden grond- en graafwerkzaamheden verricht, alsmede voor de invoeringen van nutsbedrijven en rioleringen.

Betonwerk: in het werk te storten beton
De begane grondvloer uit te voeren als een geïsoleerde, in het werk te storten, gewapende betonvloer met funderingsbalken en verzwaringstroken volgens opgave constructeur. Vloeroppervlakte mechanisch afgewerkt.

In de vloer van iedere unit zijn opgenomen:

 • 3 Stuks doorvoeringen t.b.v. nutsvoorzieningen;
 • Aansluitpunt voor afvoerleiding rond 110 mm. t.b.v. toilet;
 • 2 Hoeklijnen ter plaatse van de overheaddeur;
 • Extra afvoerleiding (rond 110 mm., afgedopt) voor eventuele pantry.

Als gevolg van droog- of verhardingskrimp of invloeden van buitenaf kan de betonvloer lichte scheurvorming vertonen. Deze scheurvorming doet niets af aan de degelijkheid en constructieve veiligheid van het gebouw.

Staalconstructie
De uitvoering van de staalconstructie, onder andere kolommen, spanten, hulpstaal en windverbanden, volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur. Deze staalconstructie dient van voldoende stijfheid te zijn voor het kunnen uitvoeren van de in alle units standaard aanwezige betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer en voor de optionele verdiepingsvloeren in de overige units. Ten behoeve van de te verkrijgen stabiliteit

volgens NEN 1993 in de constructie zijn in de zijgevels kruisschoren en in het dak windverbanden opgenomen. De tussenkolommen en liggers van de scheidingswanden worden afgewerkt. Staalconstructie gestraald en voorzien van een kleurmenie. Daar waar nodig wordt de staalconstructie brandwerend afgewerkt.

Eventuele beschadigingen welke tijdens de bouw kunnen ontstaan worden in het werk handmatig bijgewerkt. Daarbij kunnen kleurverschillen optreden.

Tussenwanden
De scheidingswanden tussen de units worden opgetrokken van 15 cm dikke gasbetonpanelen. Eventuele beschadigingen aan de scheidingswanden worden gerepareerd, waarbij verschil in kleur en structuur kan optreden.

Gevelbekleding
Vanaf de betonnen fundering tot dakrandhoogte geïsoleerde gevelbekleding conform geveltekeningen.

De haken rondom de witte overheaddeuren en de loopdeur in de noordgevel bestaan uit stalen golfplaten, afwisselend in de kleuren grijs en zwart. De loopdeur, met zij- en bovenlicht, in antraciet grijze hardhouten kozijnen. Boven de overheaddeur, met uitzondering van unit 8, een trespa reclamepaneel. Boven de antraciet grijze overheaddeur van unit 8 naturelle meranti delen met reclamevlak, met daarnaast, vanaf de fundering, antraciet grijze hardhouten raamkozijnen. In de bovenbouw eveneens antraciet grijze hardhouten raamkozijnen. De gevel wordt omsloten door een witte dakrand, welke op de hoeken doorloopt tot de grond. Zowel de west- als de oostgevel bestaan uit witte stalen sandwich panelen met daarin antraciet grijze hardhouten raamkozijnen. In de westgevel, bij unit 1, een verticaal kozijn tot en met de verdieping, terwijl in unit 9 2 horizontale raamstroken worden aangebracht. In de oostgevel zitten gecentreerd de uitnodigende entreepuien voor de units 8 en 23, terwijl op de verdieping eveneens gecentreerd raamkozijnen voor beide units komen.

De haken rondom de witte overheaddeuren en de loopdeur in de zuidgevel, van fundering tot dakrandhoogte worden gevormd door stalen sandwichpanelen, afwisselend in de kleuren grijs en zwart. In de bovenbouw antraciet grijze hardhouten raamkozijnen. De dakrand welke de zuidgevel omsluit in de kleur wit.

Kozijnen
In de buitengevels worden zowel houten als aluminium raam- en deurkozijnen geplaatst volgens tekening in de kleur antraciet grijs. De toegangsdeuren bij alle bedrijfsunits van multiplex in de kleur wit. Deze deuren worden voorzien van degelijk hang- en sluitwerk. De raamkozijnen, in de kleur antraciet grijs, worden bezet met dubbele beglazing.

Overheaddeur
De overheaddeuren van de units zijn opgebouwd uit secties van circa 60 cm hoog, welke gevuld zijn met polyurethaanschuim. Het geleidesysteem van de overheaddeuren wordt opgehangen onder de verdiepingsvloer. Deze overheaddeuren hebben een breedte van 3,3 meter en een hoogte van 3,5 meter, zijn standaard handbediend en voorzien van veerbreukbeveiliging. Overheaddeuren uitvoeren in de kleur wit, behoudens de overheaddeur van unit 8 (antraciet grijs).

Dakbedekking
Op de staalconstructie worden sendzimir stalen dakplaten, met een witte interieurcoating, aangebracht. Op deze dakplaten worden isolatie PIR platen mechanisch bevestigd, R-waarde platen bedraagt R=6,0. Mechanisch aan de sendzimir dakplaten te bevestigen met zelftappende plaatschroeven en volgringen diameter 70 mm op dampremmende PE folie.

Een laag eenzijdig gebitumineerd polyestermateriaal meegeparkerd met de isolatie. Dakbedekking (A.P.P.): een laag gemodificeerd gebitumineerd bevestigd volgens brandmethode. Randafwerking: kimfixatie aanbrengen door middel van zelftappende plaatschroeven en volgringen. Het geheel afwerken met dubbele randstroken.

Het hemelwater wordt afgevoerd via hemelwaterafvoeren aan de binnenzijde van de units. Het dak wordt voorzien van een voldoende aantal spuwers. In te plakken twee dakdoorvoeren t.b.v. ontluchting en ventilatie.

Verdiepingsvloer
Alle units worden voorzien van een gehele betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer (zie prijslijst) zonder zandcement deklaag. De naden worden gedicht met grof vulbeton. Tegen meerprijs kan de aannemer een zandcement deklaag aanbrengen.

Interieur
Meterkast conform NEN 2768. De bedrijfsunits zijn voorzien van een toiletruimte met toilet (duoblok, tenzij anders omschreven) en fonteintje. De wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen vellingblokken. Toegangsdeur tot het toilet is een opdekdeur in een meranti opdekkozijn. Het plafond van de toiletruimte bestaat uit vurenregels waarop underlayment vloerplaat, afgewerkt met multiplex randafwerking.

De units 1, 8 en 23 beschikken, in afwijking van de overige units, over een afgesloten entreeruimte met meterkast en de trap naar de verdieping. De toiletruimte, met aansluitende werkkast, bevindt zich in de bedrijfsruimte.

Trappen
De standaard aanwezige verdiepingsvloeren zijn toegankelijk door middel van een open houten trap, tenzij anders vermeld. De trappen en traphekjes zijn fabrieksmatig éénmaal gegrond.

Schilderwerk
Ramen, kozijnen en deuren voorzien van een laag grondverf en twee lagen dekverf. RALkleuren volgens aanwijzing architect.

Nutsvoorzieningen
Voor de bedrijfsunits zijn de volgende nutsvoorzieningen in de koopsom opgenomen tot de meterkast, inclusief meterbord, doch exclusief verdeelinrichting (groepenkast):

 • Elektra tot 3 x 25 A.;
 • Waterleiding;
 • Glasvezel voorbereiding.

Ten aanzien van de aanwezige aansluitingen voor elektriciteit en water geldt dat, wanneer er geen levering wordt afgenomen bij een leverancier naar keuze, de netbeheerder het recht heeft om de aansluitingen voor rekening van de koper af te sluiten of te verwijderen.

Er is geen gasaansluiting aanwezig. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw unit te verwarmen. De aannemer kan u daar meer over vertellen.

Buitenterrein, bestrating en dergelijke
Het buitenterrein wordt geheel verhard (zie tekening). Het buitenterrein wordt voorzien van de nodige parkeerplaatsen. Eigenaren van de bedrijfsunits zijn tevens mede-eigenaar van het buitenterrein. Voor onderhoud en dergelijke wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht (zie splitsingsakte). De toegangsweg en de parkeerplaatsen worden bestraat met betonklinkers in een zandbed. In de bestrating zullen voor de afvoer van het hemelwater de nodige straatkolken worden aangebracht.

Hoewel de verharding met de grootst mogelijke zorg wordt aangebracht is de aannemer niet verantwoordelijk voor zetting als gevolg van belasting.

Meer- en minderwerk
Het samenvoegen van meerdere units kan aanleiding geven tot meer- en/of minderwerk. Mogelijkheden tot meerwerk, anders dan op de prijslijst aangegeven, kunnen op maat worden aangeboden. Neem hiervoor contact op met de aannemer.

Van toepassing zijnde bepalingen
Voor zover niet anders is aangegeven, zijn van toepassing als waren zij letterlijk opgenomen:

 • Het bouwbesluit ten tijde van de vergunningaanvraag;
 • De voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven;
 • Het ter plaatse geldende bestemmingsplan;
 • Wijzigingen van de situatietekening als gevolg van overheidsvoorschriften en/of kadastrale metingen worden voorbehouden;
 • Wijzigingen in materiaalkeuze of maatvoering, welke tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of gewenst blijken, alsmede door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven geëiste wijzigingen, kunnen door de aannemer worden doorgevoerd. Eventueel door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven vereiste wijzigingen, welke een meerprijs tot gevolg hebben, worden doorberekend;
 • Indien in deze omschrijving een bepaald merk is genoemd, kan de aannemer een merk van gelijkwaardige klasse/ kwaliteit verwerken, indien hij dit voor de uitvoering en/of voortgang van het werk noodzakelijk of gewenst acht;
 • Bij de oplevering is het gebouw bezemschoon.

Kenmerken & Voordelen

 • Pluspunten
 • Hoogte

  Gebouwhoogte van circa 8,5 meter;

 • Overheaddeur

  Overheaddeuren met een hoogte van 3,5 meter (tegen meerprijs elektrisch bedienbaar)

 • Flexibel

  Flexibel in te delen met de mogelijkheid tot inbouw van onder andere een keuken en/of tweede toilet. De aannemer is u daarbij graag van dienst met een maatwerk offerte;

 • Afwerking
 • Vloer

  Gevlinderde betonvloer op de begane grond

 • Parkeren

  Eigen parkeergelegenheid en prima bereikbaarheid

 • Isolatie

  Goede vloer-, gevel- en dakisolatie